*Profil firmy

Česká spedice automobilových dopravců Hradec Králové s.r.o. je česká soukromá firma, který byla založena v roce 1998. Po dobu své existence podnikáme výhradně v oboru zasilatelství a mezinárodní dopravy. Zkrácený název firmy je Č.S.A.D Hradec Králové.

K zajištění přeprav od kusových až po celovozové zásilky používáme dopravní prostředky nejspolehlivějších tuzemských a zahraničních dopravních firem. Disponujeme tak všemi druhy vozidel a jsme schopni zabezpečit přepravy ve všech relacích, množství a termínech dle požadavků zákazníka.

Od roku 2001 jsme řádnými členy Svazu spedice a logistiky České Republiky a Regionální hospodářské komory Severovýchodních Čech.
Od roku 2001 jsme byli certifikováni dle normy ČSN EN ISO 9002
Od roku 2003 jsme certifikováni dle normy ČSN EN ISO 9001:2001
Pojištění zasilatele - Č.S.A.D Hradec Králové vědoma si své odpovědnosti za přepravovaný náklad vozidly našich dopravních partnerů a za případné vzniklé škody při přepravách dle mezinárodní Úmluvy CMR uzavřela pojistnou smlouvu s ČSOB a.s. na všechny námi zajišťované mezinárodní a tuzemské přepravy do částky 10,000.000,- Kč.

Na základě zkušeností v oblasti jak mezinárodní tak i tuzemské silniční dopravy se vracíme k myšlence, že jediná cesta k vaší úspoře „ way to save money „ je cesta zpět k efektivnosti. Tzn., že s pomocí našeho komunikačního programu TransSycCare “systém transportního dohledu(www.transsyscare.cz)“ a vašich rozhodnutí můžete jen Vy sami určit jak efektivní vaše přepravní činnost bude